აფორესტაცია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Afforestation

ტყის შექმნის მიზნით ხეების დარგვა ისეთ მიწაზე, რომელზეც ხეები მცირე დაოდენობითაა ან საერთოდ არ არის.

წყარო: https://www.collinsdictionary.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.