ატომური ენერგია

« Back to Glossary Index

ინგ. Atomic energy

ენერგია, რომელიც გამოიყოფა ბირთვული რეაქციის ან რადიოაქტიური დაშლის პროცესით. განსაკუთრებით საინტერესოა პროცესი, რომელიც ცნობილია როგორც დაშლა, იგი ხდება ბირთვულ რეაქტორში და ენერგიას წარმოქმნის ჩვეულებრივი სითბოს სახით. ატომურ ელექტროსადგურში ეს სითბო გამოიყენება წყლის ადუღების მიზნით ორთქლის შესაქმნელად, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს დიდი ტურბინების სამართავად. ეს, თავის მხრივ, ააქტიურებს გენერატორებს ელექტროენერგიის შესაქმნელად. ატომურ ენერგიას ხშირად ბირთვულ ენერგიას უწოდებენ.

წყარო: https://www.nrc.gov/

« ლექსიკონში დაბრუნება

მერი თინიკაშვილი

მერი თინიკაშვილი

მერი თინიკაშვილმა 2021 წლის ივლისში დაამთავრა ბუდაპეშტის კორვინუსის უნივერსიტეტის რეგიონალური და გარემოს ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა. ბაკალავრის საფეხურზე კი სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულებაზე. მერის ინტერესის სფეროა გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.