ალგიციდი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Algicide

ნივთიერება, რომელიც გამოიყენება წყალმცენარეების მოსასპობად/გასანადგურებლად.

წყარო: https://www.merriam-webster.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.