აზბესტოზი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Asbestosis

აზბესტის მტვრის ხანგრძლივი შესუნთქვით გამოწვეული (პროფესიული) დაავადება.

წყარო: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/asbestosis

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.