აერაცია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Aerate

  • ნიადაგის გამდიდრება ჰაერით მცენარეების უკეთ გაზრდის მიზნით.
  • მიკრობიოლოგიაში საკვები ნიადაგის გამდიდრება სტერილური ჰაერით ან ჟანგბადით, რაც ხელს უწყობს ბიომასის გამოსავალს აერობული მიკროორგანიზმების კულტივირებისას თხევად საკვებ ნიადაგში.

წყარო: http://www.nplg.gov.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.