ადსორბაცია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: adsorption

აირის ან სითხის მოლეკულების, ნაწილაკების და სხვ. ზედაპირული შთანთქმა მყარი ან თხევადი ნივთიერების / ადსორბენტის მიერ.

წყარო: https://techdict.ge/ka/word/adsorption/

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.